B10 - Ytterligare taggar

Det finns en uppsjö taggar som kan användas för att visa information i givdiagrammet. Ett flertal beskrivs i följande exempel:

[giv=Deal "KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732";
Board "12";
Event "Event";
Site "Site";
Date "2014.05.18";
Contract "4SX";
Result "-2 = -300";
Lead "HJ"]

Event
Site,
2014-05-18
K1075
D6
K1064
K54
Dkn9432
kn7
EDkn
D9
8
E9842
9753
1086
E6
K1053
82
Ekn732
12
Nord
Öst
Syd
Väst
4X -2 = -300
Väst giv
N-S i zonen

Om du vill ge motsvarande giv som ett problem med endast Öst-Väst synliga kan du använda Hidden-taggen:

[giv=Deal "KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732";
Board "12";
Hidden "NS"]

Dkn9432
kn7
EDkn
D9
E6
K1053
82
Ekn732
12
Nord
Öst
Syd
Väst