System deklarationer juniorträning

Veteran
PG Eliasson Gunnar Elmroth System 2020
B-E Efraimsson Mats Axdorph System 2020
Mats Nilsland Björn Fallenius System 2020
Johnny Östberg Christer Bjäring System 2020
Göran Selldén Björn Wenneberg System 2020
S-Å Bjerregård Anders Morath System 2020
Mixed
Emma Övelius Tommy Bergdahl System 2020
Sara Asplund Sivelind Karl Asplund System 2020
U21
Sanna Clementsson Alexander Sandin System 2020
Castor Mann Erik Hansson System 2020
Andreas Abragi Markus Bertheau System 2020
U26
Ida Grönkvist Johan Säfsten System 2020
Mikael Rimstedt Ola Rimstedt System 2020