SM Par Open 2020

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 0 10,44 10 3,39 3 72 0,5 10,79 7 4,00 4
Dalarna 0 8,64 9 2,81 3 51 1 9,52 8 3,31 3
Gotland 0 2,74 3 0,89 1 16 2,70 1 1,05 1
Gävle 0 0,5 8,03 8 2,45 2 44 0,5 7,92 9 2,88 3
Göteborg 48 1 9,21 9 2,67 3 67 1 10,87 10 3,84 4
Halland 0 8,04 8 2,61 3 47 7,93 9 3,08 3
Jämtland 17 2,91 3 0,94 1 16 2,70 4 1,05 1
Jönköping 0 7,87 8 2,56 2 46 7,76 1 3,02 3
Medelpad 0 1,37 1 0,44 1 8 1,35 2 0,52 1
Mälardalen 20 3,42 3 1,11 1 21 3,54 5 1,38 1
Norrbotten 0 2,57 3 0,83 1 15 2,53 3 0,98 1
Skåne 0 1,5 17,16 17 5,09 5 133 15,44 16 6,00 6
Stockholm 0 1 15,54 16 4,72 5 120 3 17,34 18 5,57 6
Sydöstra 0 1 10,84 11 3,20 3 65 9,70 10 3,77 4
Uppland 0 4,5 10,15 10 1,83 2 33 4,5 10,07 11 2,16 2
Värmland 27 0,5 5,12 5 1,50 1 28 4,72 6 1,84 2
Vä-botten 0 0,5 3,07 3 0,83 1 15 2,53 3 0,98 1
Västergöt 0 14,63 15 4,75 5 121 0,5 14,93 16 5,61 6
Ångerman 0 3,76 4 1,22 1 22 3,71 4 1,44 1
Örebro 0 11,04 11 3,59 4 79 10,88 12 4,23 4
Östra Mel 78 1,5 12,45 12 3,56 3 81 1 12,05 14 4,29 4
Totalt 191 12 170 52 1101 12 170 62