Allmän information

Riksstämman är Svenska Bridgeförbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls udda år, andra, tredje eller fjärde hela helgen i oktober.

DatumHändelseOrt
11-12 okt
RiksstämmanÖrebro