Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

TL seminarium
12-13 januari 2019, lördag 11.00- söndag 14.30.
Plats: Scandic Väst, Örebro
Läs mer…

Juniorledarseminarium
12-13 januari 2019, lördag 13.00 - söndag 12.15.
Plats: Scandic Väst, Örebro
Läs mer…

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar. Senaste dag för uppdatering är 30 juni 2019.