Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

TL steg 3
10-12 januari 2020, lördag 11.00- söndag 14.30.
Plats: Scandic Väst, Örebro
Läs mer…

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar. Senaste dag för uppdatering är 30 juni 2019.

Göteborg

TL Steg 2
Bridgens Hus Göteborg
Ledare: Björn Sörling
21 februari 10.00 - 17.00 Uppdatering på 2017 års lagbok.
28 februari 10.00 - 17.00 Teori och simuleringar.
Läs mer…

TL-seminarium om strataberäkning
Bridgens Hus Göteborg
25 februari 10.00 - 14.00
23 april 18.00 - 22.00
Läs mer…