Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

TL steg 3
10-12 januari 2020, lördag 11.00- söndag 14.30.
Plats: Scandic Väst, Örebro
Läs mer…

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar. Senaste dag för uppdatering är 30 juni 2019.

Göteborg

TL-seminarium om strataberäkning
Bridgens Hus Göteborg
23 april 18.00 - 22.00
Läs mer…

Uppsala - Stockholm

TL-uppdatering
Bridgens Hus i Uppsala
11 maj 11.00-17-00
Läs mer…

Skåne

TL Steg 1
25-26 maj Lördag 10-17, söndag 10-16 (inklusive provskrivning söndag).
Kursavgift 400:-/deltagare. Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lättare förtäring och kaffe mm båda dagarna.
Fenixgården, Södra Dragongatan 22 G, Ystad.
Utbildare, Thomas Winther SBF
Läs mer…