Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

27 juli Juniorledarutbildning i Örebro.
Kontaktperson: Micke Melander, 019-277 24 85, >>e-post

12-13 januari 2019 TL-seminarium steg 3, Örebro

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar.

Skåne

29 maj Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 18.30 i Lunds BK:s lokaler, Gässlingavägen 15.
Ledare: Jan Eric Larsson. Obligatorisk föranmälan till: jel@svenskbridge.se

10 juni Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, kl 13.00 på Ystad BS, Aktergatan 3 i Ystad. Ledare: Thomas Winther (SBF)

8 september Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 12.00 i Malmö BK:s lokaler, Möllevångsgatan 24

Sydöstra

13 juni Uppdatering/Information om 20017 års nya lagar kl 17.30 på Kalmarbridgen, Varvsholmen i Kalmar. Föranmälan till Peter Alm 0706-76 83 38 eller peteralm@telia.com senast 10 juni.
Ledare: Thomas Winther (SBF)

Norrbotten

15-16 september Utbildning TL Steg 2.
I Luleå Bridgeklubbs spellokal, Laboratoriegränd 11 i Luleå.
Ledare: Thomas Winther (SBF)
Inbjudan

Mälardalen

29-30 september Utbildning TL Steg 2 i bridgelokalen på Rådjursvägen 3 i Västerås
Ledare: Thomas Winther (SBF)
Inbjudan