Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

TL steg 3
10-12 januari 2020, lördag 11.00- söndag 14.30.
Plats: Scandic Väst, Örebro
Läs mer…

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar. Senaste dag för uppdatering är 30 juni 2019.

Gävleborg

TL Steg 1
14-15 september. Lördag 10.00 - 17.00, söndag 10.00-16.00.
Utbildare, Thomas Winther SBF.
Läs mer…

TL Steg 2
5-6 oktober. Lördag 10.00-17.00, söndag 10.00-16.00.
Utbildare, Thomas Winther SBF
Läs mer…

Värmland

TL Steg 1
28-29 september 10.00-16.00 båda dagarna.
Karlstad, KBK:s klubblokal Pihlgrensgatan 2, Karlstad.
Utbildare, Anders Erikson KBK
Läs mer…