Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

TL seminarium
12-13 januari 2019, lördag 11.00- söndag 14.30.
TL-seminarium steg 3, Örebro, Läs mer…

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar.

Skåne

TL-kurs steg 1
17-18 november 2018, lördag 10-16, söndag 10-17 (inklusive provskrivning 16-17).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

TL-kurs steg 2
1-2 december 2018, lördag 10-16, söndag 10-18 (inklusive provskrivning 16-18).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

Halland

Ruter
10 november 2018, lördag 10.00.
BK Albrekts, Varberg
Ledare: Per Sintorn
Läs mer…