Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

27 juli Juniorledarutbildning i Örebro. Läs mer…
Kontaktperson: Micke Melander, 019-277 24 85, >>e-post

27 juli Uppdateringskurs för TL i Örebro. Läs mer…
Kontaktperson: Micke Melander, 019-277 24 85, >>e-post

12-13 januari 2019 TL-seminarium steg 3, Örebro

Runt om i landet

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar, som genomförs av distriktsförbunden, är obligatorisk att gå, för att bibehålla sin TL Steg 2 och Steg 3 licens (förutom aktivitetskravet).
Arrangörer meddelar Thomas Winther twi@svenskbridge.se vilka som närvarat vid sådana uppdateringar.

Sydöstra

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar
Ryd tisdag 21 augusti kl 17.30-21.30 i Ryds BK:s lokaler, Trojagatan 10 i Ryd.
Ledare:Thomas Winther (SBF)
Inbjudan

Skåne

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar
Malmö lördag 8 september kl 12.00 i Malmö BK:s lokaler, Möllevångsgatan 24, Malmö.
Ledare: Jan-Eric Larsson
Läs mer…

TL-kurs steg 1
17-18 november 2018, Lördag 10-16, söndag 10-17 (inklusive provskrivning 16-17).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

TL-kurs steg 2
1-2 december 2018, Lördag 10-16, söndag 10-18 (inklusive provskrivning 16-18).
Kursort fastställes senare.
Läs mer…

Gävleborg

Uppdatering/Information om 2017 års nya lagar
Sandviken fredag den 7 september kl 13.00 – 17.00 i Sandviken BK:s lokaler, Storgatan 27 i Sandviken.
Ledare:Thomas Winther (SBF)
Inbjudan

TL Steg 2 utbildning
Sandviken lördag-söndag 8-9 september kl 10.00 – 16.30 båda dagarna i Sandviken BK:s lokaler, Storgatan 27 i Sandviken.
Ledare:Thomas Winther (SBF)
Inbjudan

Norrbotten

TL Steg 2 utbildning
Luleå lördag-söndag 15-16 september i Luleå Bridgeklubbs spellokal, Laboratoriegränd 11 i Luleå.
Ledare: Thomas Winther (SBF)
Inbjudan

Mälardalen

TL Steg 2 utbildning
Västerås lördag-söndag 29-30 september i bridgelokalen på Rådjursvägen 3 i Västerås
Ledare: Thomas Winther (SBF)
Inbjudan