Kommande funktionärsutbildningar

Arrangerar ni funktionärsutbildningar?
Meddela till >>e-post så lägger vi in det på denna sida.

Förbundet

27 juli Juniorledarutbildning i Örebro.
Kontaktperson: Micke Melander, 019-277 24 85, >>e-post

12-13 januari 2019 TL-seminarium steg 3, Örebro

Runt om i landet

Uppdateringskurs på 2017 års lagbok är obligatorisk att gå för att bibehålla licenser TL-steg 2 och högre.

Skåne

29 maj Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 18.30 i Lunds BK:s lokaler, Gässlingavägen 15.
Ledare: Jan Eric Larsson. Obligatorisk föranmälan till: jel@svenskbridge.se

10 juni Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 13.00 på Ystad BS, Aktergatan 3 i Ystad. Thomas Winther (SBF)

9 september Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 12.00 i Malmö BK:s lokaler, Möllevångsgatan 24

Stockholm/Uppsala

29 april Uppdateringskurs för de nya lagarna, kl 12.00-16.00 på BK S:t Erik i Stockholm, Kronobergsgatan 12.
Ledare: Ryszard Sliwinski och Karl Persson. Obligatorisk föranmälan till: ryszard.sliwinski@filosofi.uu.se eller kalle.bridge@gmail.com senast 24 april

Mälardalen

29-30 september Utbildning till TL Steg 2 i bridgelokalen på Rådjursvägen 3 i Västerås
Ledare: Thomas Winther
Inbjudan