Den svenska pendlaren

Tre dagar in på år 2018 kom den första kandidaten till årets sämsta spelföring till min uppmärksamhet, eller, för att låta lite positiv, årets bästa försvarspel.

EK103
K842
KD3
K2
9754
D103
kn8642
6
D2
kn95
E10975
ED4
kn86
E76
kn1098753
Nord
Öst
Syd
Väst
6NT
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
1
Pass
1NT 1
Pass
4NT 2
Pass
6NT 3
Pass
Pass
Pass
1Svagt sangåterbud (12-14)
2Kvantitativ slaminvit
3Accept baserad på bra ruter

Utspel: kn

Platsen är trettiopundsrobberten på TGR (en exklusiv bridgeklubb i London, översättarens anmärkning). Öst var robbarovdjuret från Brighton, Sven Gunnar Hallberg, tvåfaldig seniorvärldsmästare.
Många är de som svurit över de något oregelbundna transporter som Southern Rail erbjuder, men inte gänget på TGR. Varje minut som svensken är försenad till Victoria Station är en minut då de fortfarande har sina pengar kvar. Men när det gäller Hallberg, är överföring av betalningsmedel en kulturell upplevelse. Det hans motståndare betalar för i kontanter, får de åter genom bridgespelets skönhet. Hallberg säger samma sak om backgammon.

Nord, med 18 honnörspoäng tillsammans med partners möjliga 14, sjösatte slamsökningen med fyra sang. Hans värden var dock bra – ingen knekt och den enda damen i partnerns färg.
Han hade ett tredje kort i ruter, i stället för i klöver, och spader tio måste vara en tillgång.
Som Nord förutsett passade händerna bra ihop och sex sang hängde i värsta fall på en mask.
Syd tog utspelet med klöver kung, spelade ruter kung och upptäckte snedsitsen. Eftersom rutern via en mask som mest skulle ge fyra stick, behövde Syd fyra spader, ett hjärter och tre klöverstick för att komma upp i tolv. För att få ett fjärde spaderstick måste han maska med tian eller toppa ut knekten. Med den aktuella fördelningen gick det som synes inte att göra fel. För att få ett hjärterstick måste Syd spela upp mot kungen, och det var också dömt att lyckas.

Allt såg alltså bra ut för Syd, men se vad som hände. Syd tog för ruter dam och maskade med tian, medan väst sakade klöver. På klöver ess, i femte sticket, sakade Mannen från East Sussex en lurig hjärtertia, och skapade därmed ett maskläge i hjärter åt sin motståndare.
Om han kunde maska ut Västs hjärter dam, tänkte spelföraren, behövde han inget fjärde spaderstick. Vad han trodde att Öst hade sakat hjärter tio från är inte bevarat för eftervärlden. Syd spelade hjärter knekt och när Väst lade lågt begärde han en liten från träkarlen. Hallberg tog för damen och spelade hjärter till Västs ess för en bet. Fantastiskt, utom för Syd…

Resultat: 6NT –1, NS –50
Standardresultat: 6NT=, NS +990

Av Tom Townsend
Översättning av Jan Eric Larsson