Beslut om insatser för att slutföra BIT

Styrelsen är inte nöjd med hastigheten för att slutföra BIT. Vi inser att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att BIT ska kunna slutföras så fort som möjligt. Här måste vi som styrelse vara självkritiska och erkänna att vi borde vidtagit kraftfullare åtgärder tidigare.

Vi kommer bland annat på grund av detta med start från den 1 november att genomföra en del organisatoriska förändringar. En del personal kommer att helt få använda sin arbetstid till att slutföra BIT-projektet. Dessa anställdas ordinarie arbetsuppgifter kommer att fördelas på övrig personal och Johan Grönkvist kommer utifrån sin placering på kansliet få överta många av dem.

Roger Wiklund kommer därför avlasta Johan med att under den här perioden (som längst till och med 2018-12-31) överta hans roll som chef för Svenska Bridgeförbundets kansli. Roger kommer under den här perioden även ha ett uppdrag att se över hur organisation, administration och verksamhet ska formas utifrån framtida behov.

Stockholm den 27 oktober 2017
Svenska Bridgeförbundets styrelse genom
Pontus Silow