Corona-säkerhet

En projektgrupp har börjat se på spelmiljön på främst klubbnivå med avsikt att komma med förslag på åtgärder för att komma igång med bridgespel efter pandemi-uppehåll, och skapa en så trygg miljö som möjligt för våra spelare. En del av det som hindrar klubbspel är bestämmelser – exempelvis maximalt antal människor som samlas – som måste respekteras, en del består av allmän oro för att vår miljö inte är tillräckligt säker.

När väl klubbar återöppnar är det givetvis upp till varje spelare att fatta beslut om man anser miljön säker nog, men det är också upp till klubbar att diskutera formen för återöppnandet och vad man anser rimligt att göra för att få en maximalt säker – i smitthänsyn – bridgemiljö.

Projektgruppen har ett deltagande från Lerums BK som varit proaktiva i kontakter med tillverkare av plexiglas (eller mer riktigt: någon plastsort typ PETG, rent plexiglas tål inte att utsättas för ex vis handsprit) -”kryss” som kan anbringas bordet för att skapa fyra avskilda luftmiljöer, givetvis för att skydda från droppsmitta.

Naturligtvis är inte ett sådant ”kryss” mer än en möjlig DEL av en lösning, som måste kompletterats med tänk om checklistor för klubben att ta hänsyn till (allt från hur man anmäler sig, betalar och går in i lokalen till avstånd mellan bord, hantering av kortlekar, etc). Vi hoppas också kunna få någon smittskyddsexpert att se över vår miljö för att säkerställa att vi tänker i rätt riktning.

Gruppen består av Ronny Terbrant och Vigo Silfverlin från Lerums BK, Johnny Östberg från BK St Erik, Micke Melander som representerar kansliet och Peter Ventura från Bridgeförlaget. Martin Löfgren är tillsammans med Micke projektsamordnare.

När projektgruppen har kunnat studera olika lösningar kommer den att presentera förslag. Ett anskaffande av material, ex vis ovan nämnda ”kryss” får ett pris som naturligtvis beror lite på hur intresset från klubbarna är.

Vi ber därför att klubbar, om man inte redan gjort det, börjar fundera på hur man tänker på återöppnandet och i vilken mån extra insatser kan vara värda investeringen för att maximera antalet ”återvändare”. En ”kryss-lösning” är (förhoppningsvis) en temporär åtgärd som möjligen kan skapa ökat förtroende för bridgemiljö under en övergångsperiod. Alla måste då se över om man anser detta som en rimlig åtgärd och investering, även med hänsyn till framtida klubbdeltagande: det gäller förstås att så snart som möjligt/rimligt komma igång med klubbspel och få med så många som möjligt så tidigt som möjligt för att undvika att någon faller från.

Hur ett ”kryss” ser ut kan ni se på följande bilder från Blaksets Bridgecenters (i Köpenhamn) Facebook-sida (filerna för nedladdning finner du här och här).