Sökes: personer med BBO-behörighet!

Då BBO tillfälligt stoppat beviljande av behörigheter är det viktigt att mobilisera dem som redan har en sådan!

Den pågående Covida-pandemin har inneburit att ett flertal klubbar gjort en paus i sin spelverksamhet. Internet blir då den enda möjligheten för många av våra medlemmar att spela bridge, ex vis på Funbridge eller BBO.

Att ordna klubbtävlingar på BBO är en möjlighet att tillfälligt utöka möjligheterna för våra medlemmar att spela, och detta i en så ”hemtam” miljö som möjligt: att få möta spelare man ofta möter på just klubben!

För att klubbar (enskilda eller i samarbete) ska kunna komma igång med klubbspel på BBO behövs adminstratörer som har behörighet att skapa tävlingar på BBO. Men då BBO översvämmas med olika hänvändelser har man satt tillfälligt stopp för ytterligare beviljningar.

Därför uppmanar vi dig som redan har behörighet på BBO att starta tävlingar att dels ta kontakt med din klubb, dels sända ett mail till kansli@svenskbridge.se.

Du kan bli den som drar ett jätteviktigt strå och hjälpa din klubb att komma igång med detta!