Andra Chansen
VP
19,85
0,15
IMP
68
10
Första halvlek
Anders Våge
Kjell Evensen
Bengt Johansson
Adam Kovasznay
26
10
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Torbjörn Kåreke
Gunnar Jansson
Andra halvlek
Anders Våge
Kjell Evensen
Bengt Johansson
Adam Kovasznay
42
0
Mats Jakobsson
Tony Elmroth
Torbjörn Kåreke
Gunnar Jansson