Svenska bridgeförbundet vill ha fler medlemmar, om det samtidigt går att sänka medelåldern är det ännu bättre.

Minnesanteckningar förda vid möte med Juniorkommittén (JK) den 12 oktober 2017 i Lund.

Lördag 7 oktober var det riksstämma vilket resulterade i att jag, Linus Dahlström, valdes in som styrelsesuppleant. Vid det konstituerande mötet fick jag ansvar för juniorverksamheten.

WBF startade under Öppna JVM i Lyon upp en ny hemsida för juniorbridge. Sidan är uppbyggd som en nättidning och sköts av Fernando och Ana Lema.

Stockholm är ett distrikt som deltar i juniorprojektet.

Stockholms BF, Norrorts Bridge, Vasaskolan i Djursholm, har startat upp ”Elevens Val” Minibridge.

Samarbetspartners

Varberg är en av de orter som deltar i juniorprojektet.

I Varberg pågår skolbridge på tre skolor

Vi har valt att dela in projektet i ett antal områden för att veta vad som ska göras och vem som är ansvarig för vad. det är oerhört viktigt att inte saker faller bort och att vi följer det som är uppställt.

Torsdagen den 24 augusti samlades 28 juniorer mellan 8 till 24 år med sina äldre släktingar till en introduktionskurs i bridge.

Uder helgen 9-10 september avgjordes JSM Par på Blakset bridgecenter i Köpenhamn.

25 par kom till start, paren delades in i två grupper och i den 18 par stora A-gruppen hade vi 8,5 par med från Sverige.

Svenska Bridgeförbundet har tidigare gått ut med information om att ett Riksläger skulle arrangeras under höstlovet 2017 i Yxnerum, Östergötland.

Sidor

Subscribe to Nyheter