Minikurser

Under de senaste åren har det arbetats fram ett helt nytt kursmaterial av SBF:s juniorkommitté för att lära ut bridge. Det hela handlar om materialet som termin ett använder sig av MiniBridge för att fokusera på spelteknik och termin två som handlar om budgivningen där det lärs ut 5533 (femkorts högfärg). Materialet var i grunden framtaget för juniorbridge, men används allt oftare även vid vanlig undervisning av landets bridgeklubbar.

För de som satt sig in i materialet är vetskapen god om att kurserna är ”avskalade” för att sätta fokus på det eleven verkligen behöver lära sig för att komma vidare. Ett exempel i detta är att vi inte lär ut stödpoäng under termin två när eleven lär sig bjuda. Skälet är att om vi börjar röra om i det området kommer vi obönhörligen in på kortvärdering varvid det blir betydligt svårare att lära sig grunderna som såväl behövs för att lära sig och förstå bridge.

Med en solid grund på plats är det mycket enklare att bygga på sitt system. För detta ändamål tas ett stort antal Minikurser fram, dessa kommer släppas i fyra paket om ca 10 lektioner. Ett paket kommer i vartdera kvartalet under 2019. Då förfrågningar kommit och flera klubbar vill komma igång kan vi nu meddela att vi löpande släpper fler och fler Minikurser.

Just nu finns elevmaterial till 12 Minikurser och PPT stöd till hälften av dem. PPT stöd produceras och släpps löpande till de som vill ha materialet.

Om du som klubb/kursledare vill ta del av Minikursmaterialet så rekvireras det från Micke Melander, mme@svenskbridge.se Materialet kommer endast att finnas som lösbladssystem, varför du själv får skriva ut och distribuera det hela.

Då tanken är att du som kursledare ska kunna plocka och välja vilka minikurser du vill ha på din utbildning är det sannolikt så att materialet i sin helhet inte kommer att tryckas som elevbok. Exempelvis kommer det att finnas två lektioner av RKCB där den ena lär ut 0314 och den andra 1430. detta just för att du som kursledare ska kunna ha möjligheten att lära ut det som mest frekvent spelas på din klubb.

Så avslutningsvis, har du frågor, funderingar eller vill rekvirera de nya Minikurserna kontakta Micke Melander, mme@svenskbridge.se

Minikurser februari 2019

Nr Kurs PPT
1. Kortvärdering - Stödpoäng mm PPT finns
2. Kortvärdering - Längdpoäng mm PPT finns
3. Kortvärdering - före eller efter? PPT finns
4. Kortvärdering - När ska vi invitera, slutsatser, mm PPT finns
5. Spela par- eller lagtävling
6. Spela med oddsen 1
7. Spela med oddsen 2
8. Tempot i Bridge
9. Etik och uppförande
10. Markering - Schneider PPT finns
11. Markering - Malmö PPT finns
12. Markering - Lavinthal