Deltagarnas systemdeklarationer

Systemdeklarationer för finalen i SM Lag 2019.

Deklarationerna på denna sida är till för BBO, på plats vid borden gäller:

  • Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och likalydande deklarationskort på svenska.
  • Av deklarationen skall också klart framgå antalet prickar för vart och ett av öppningsbuden.
  • Prickreglerna finns beskrivna i Generellt regelverk för tävlingar inom SBF 2018/2019

Systemdeklarationer skickas via e-post till Carina Wademark på >>e-post senast 24 maj.

¤För några par ligger deklarationer från Elitserien 2018 eller öppna OBS-tävlingen 2019. Reservation för att dessa kan ha uppdaterats.

Team Zang - Östra mellansvenska BF

Mats Sjöberg Håkan Strääf System 2019
Håkan Lindblom Magnus Ekman System 2019
Olof Bergström Jan-Erik Thomasson System 2019

Berik - Stockholms BF

Anna Zack Efraimsson Bengt-Erik Efraimsson System 2019
Mats Axdorph Anders Morath System 2019
Tommy Gullberg Anders Morath System 2019
Mats Axdorph Peter Carlsson System 2019

San Sac - Östra Mellansvenska BF

Erik Fryklund Johnny Blid System 2019
Göran Hammarström Mikael Arnbergn System 2019
Carl Ragnarsson Martin Löfgren System 2019

Carbonnier – Skånes BF

Rolf Bengtsson Håkan Tjärnemo Göran Lindberg system 2019
Pierre Carbonnier Håkan Tjärnemo System 2019
Göran Lindberg Linus Dahlström System 2019
Pierre Carbonnier Linus Dahlström System 2019

Ludvikabygdens BK Sivves - Dalabridgen

Kristin Nedlich Margot Sivelind Daniel Sivelind system 2019
Karl Asplund Eric Arvidsson System 2019
Karl Asplund Jonas Engström System 2019
Daniel Sivelind Jonas Engström System 2019
Eric Arvidsson Jonas Engström System 2019

Glopson - Västerbottens BF

BG Olofsson Henry Franzen System 2019
Anders Sjöstedt Hans Åkerman System 2019

Jannes Gäng - Skånes BF

Jan Nilsson Lars-Åke Nilsson System 2019
Victor Andréasson Christian Leo System 2019

PO Sundelin, Simon Nilsson

Ulricehamns Jörgen - Västergötlands BF

Kaj Toivonen Jörgen Lantz System 2019
Lena Johansson Leif Johansson System 2019

Ricky Johansson

Ebenius Crew - Stockholms BF

Leif Bremark Mårten Gustawsson Fredrik Nyström System 2019
Fredrik Nyström Johan Upmark System 2019
Thomas Wrang David Wrang System 2019

Everfresh - Göteborgs BF

Cecilia Rimstedt Magnus Eriksson System¤ 2018
Arne Larsson Tobias Törnqvist System¤ 2018
Pia Andersson Jim Nielsen System¤ 2018