Denna publicering av uppdaterad partävlingsvisning innehåller följande förbättringar och felrättningar:

Ny dokumentation för lagtävling har publicerats och några sidor i dokumentationen för klubbsidor har uppdaterats:

Som nämnts på forumet beträffande mer eller mindre dolda e-postadresser, och vid Riksstämman rörande medlemmarnas integritet i allmänhet, har följande gjorts:

Arbete har pågått en tid med en ”reklamfolder” i form av en ny hemsida. Denna kommer att användas för nyrekrytering av medlemmar samt när vi vänder oss till pressen.

info.svenskbridge.se

Distrikts- och klubbforum är den stora nyheten i denna första juniversion

Samarbetspartners

Utöver publicering av den nya framsidan har BIT-gruppen en stor mängd uppgifter planerade för april-juni.

Svenska Bridgeförbundets framsida kommer inom kort att få en funktionell och visuell uppryckning.

Nu går det att rapportera DM Lag i BIT

Som nämnts i tidigare nyhet planerades en mängd ny funktionalitet. Då semestrar, julbord och mellandagsledighet delvis kommit emellan publiceras en del av det planerade medan arbete fortgår med övriga delar.

Tävlingskommittén har inför säsongen 16/17 ändrat regelverket för fördelning av semifinalplatser i SM Par Open. Se sida 7 i följande dokument:

Sidor

Subscribe to Nyheter