IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 3, räknat på alla serier. Resultaten
redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda.
I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand
de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Rond 1 2 PDF Bord Uppdaterad
1 Halvlek 1 Halvlek 2 1:1 1:2 150 av 160 9/9 - 0030
2 Halvlek 1 Halvlek 2 2:1 2:2 150 av 160 9/9 - 0030
3 Halvlek 1 Halvlek 2 3:1 3:2 150 av 160 9/9 - 0030
4 Halvlek 1 Halvlek 2 4:1 4:2 150 av 160 24/9 - 1435
5 Halvlek 1 Halvlek 2 5:1 5:2 150 av 160 24/9 - 1435
6 Halvlek 1 Halvlek 2 6:1 6:2 150 av 160 24/9 - 1435
7 Halvlek 1 Halvlek 2 7:1 7:2 160 av 160 30/10 - 1000
8 Halvlek 1 Halvlek 2 8:1 8:2 160 av 160 30/10 - 1000
9 Halvlek 1 Halvlek 2 9:1 9:2 160 av 160 30/10 - 1000

Vänersborg har inte varit med i rond 1-3.
Gävle spelade andra brickor rond 4-6