IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Division 2, räknat på alla serier. Resultaten
redovisas snarast efter det att de kommit Tommy Andersson tillhanda.
I de fall omgångar spelas på skilda orter kan resultaten redovisas efter hand
de kommer in. Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Spader HTML PDF Bord Uppdaterad
1:1, 1:2 1:1, 1:2 1:1, 1:2 441 av 48 2016-09-25 16:30
2:1, 2:2 2:1, 2:2 2:1, 2:2 441 av 48 2016-08-31 10:50
3:1, 3:2 3:1, 3:2 3:1, 3:2 441 av 48 2016-09-27 18:30
4:1, 4:2 4:1, 4:2 4:1, 4:2 48 av 48 2016-09-27 18:30
5:1, 5:2 5:1, 5:2 5:1, 5:2 48 av 48 2016-09-27 18:30
6:1, 6:2 6:1, 6:2 6:1, 6:2 48 av 48 2016-09-27 18:30
7:1, 7:2 7:1, 7:2 7:1, 7:2 48 av 48 2016-09-25 16:30
8:1, 8:2 8:1, 8:2 8:1, 8:2 48 av 48 30/10 15:40
9:1, 9:2 9:1, 9:2 9:1, 9:2 48 av 48 30/10 15:40
10:1, 10:2 10:1, 10:2 10:1, 10:2 48 av 48 30/10 15:40
11:1, 11:2 11:1, 11:2 11:1, 11:2 48 av 48 30/10 15:40

  1. Växjö använde inte bridgemate och resultat saknas ↩︎ ↩︎ ↩︎