IMP över fältet

Nedan finner du IAF för Elitserien.
Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Spader HTML PDF Givar Uppdaterad
1:1, 1:2 1:1, 1:2 1:1, 1:2 Rond 1 2014-08-31 09:15
2:1, 2:2 2:1, 2:2 2:1, 2:2 Rond 2 2014-08-31 09:15
3:1, 3:2 3:1, 3:2 3:1, 3:2 Rond 3 2014-08-31 09:15
4:1, 4:2 4:1, 4:2 4:1, 4:2 Rond 4 2014-08-31 12:30
5:1, 5:2 5:1, 5:2 5:1, 5:2 Rond 5 2014-08-31 16:25
6:1, 6:2 6:1, 6:2 6:1, 6:2 Rond 6
7:1, 7:2 7:1, 7:2 7:1, 7:2 Rond 7
8:1, 8:2 8:1, 8:2 8:1, 8:2 Rond 8
9:1, 9:2 9:1, 9:2 9:1, 9:2 Rond 9
10:1, 10:2 10:1, 10:2 10:1, 10:2 Rond 10
11:1, 11:2 11:1, 11:2 11:1, 11:2 Rond 11