RealBridge och förbundet


RealBridge och förbundet
SBF kommer fortsatt att använda BBO för flertalet av sina arrangemang då t.ex. möjligheten för lag att själva bjuda in och starta upp matcher i en serie inte kan göras på RB (undantagsvis om man får hjälp av en klubb som har konto och kan skapa matcher åt enskilda). Exempel på detta är seriespel, tidigare RM i olika discipliner och Svenska Cupen (slutspelet undantaget).

RB ger dock förbundet en ny möjlighet att arrangera tävlingar med åskådare, där man inte behöver anlita spelledare/övervakare för att säkerställa att spelarna inte blir anklagade för fusk. SBF:s bedömning är att åskadarlänken säkerställer att självkibitz inte är möjligt och detta i kombination med att spelarna under spelets gång syns i bild, hörs med ljud, är tillräcklig för att man ska kunna anse att rimliga åtgärder är vidtagna för att trygga tävlingen från fuskanklagelser.

För kommande arrangemang innebär det exempelvis att SBF kan komma att använda plattformen RealBridge som alternativ om livebridge inte är möjligt.

Uttagningskommittén överväger även att arrangera OBS-tävlingar (med skärmar) för de olika disciplinerna. Beslut om att genomföra Mixed OBS är redan taget och tävlingen kommer att spelas på RB kommande helg Mixed OBS 30-31/1
Tävlingen kan följas genom den åskådarlänk som publicerats på sidan.