Skillnader mellan RealBridge och BBO


Skillnader mellan RealBridge och BBO
RB skiljer sig från BBO genom att man som enskild spelare inte har möjlighet att logga in, leta upp en tävling att anmäla sig till, eller själv starta ett bord för lagmatch eller träning som man kan på BBO. Spel på RB kan enbart startas upp av en klubb/distrikt/förbund som har ett anslutet konto, och möjligheten att delta i dessa arrangemang distribueras till spelarna via en separat länk för varje tävlings tillfälle. Länken kan finnas tillgänglig på respektive arrangörs hemsida eller exempelvis e-postas ut till deltagarna ett par dagar i förväg.

Som enskild spelare kan man inte heller gå in på plattformen och leta upp tävling eller resultat. Detta administreras helt av arrangören via deras kanaler.

Även en åskådarlänk kan publiceras på arrangörens hemsida som ger inträde till att se en tävling under pågående spel - detta kostar dock extra för varje givet tillfälle. Vyn för åskådarna påminner om BBO:s då man kan följa brickor, spel, resultat under pågående tävling. Det finns en fördröjning inlagd i åskådarlänken vilket innebär att åskådarna ser spelet först då deltagarna spelat färdigt de första brickorna i en rond eller segment. Detta innebär att ”selfkibitz ”= se sitt eget bord från annan enhet, inte är möjligt under spelets gång för den deltagande spelaren.

På RB betalar spelaren ingenting via plattformen (jämfört med ”BBO-dollar”), utan startavgift betalas direkt till klubben som arrangerar tävlingen (oftast via Swish). Spelaren registrerar inte något konto/nickname, utan när man loggar in på respektive tävling så använder man sitt riktiga namn och MID-nummer. Resultatlistor från RB kommer att kunna överföras till Ruter vilket underlättar rapporteringen av mästarpoäng.

Att anordna bridgelektioner på RB är enligt vår bedömning betydligt enklare än på BBO. Läraren kan snabbt och enkelt förflytta sig mellan borden och prata med eleverna, och möjligheter finns att läsa in givfiler från kursböcker.

En stor skillnad för tävlingsledaren är att denne alltid manuellt startar nästa rond/halvlek i en tävling, samt har en översikt över hur långt respektive bord kommit i den pågående matchen eller ronden.