RealBridge

Klubbspel på RealBridge

RealBridge
Som komplement till redan pågående samarbete med BBO och Funbridge har SBF ingått ett avtal med brittiska, RealBridge. Det finns nu möjlighet att som arrangör, ex vis en klubb eller distrikt, ansluta sig genom att ansöka om ett konto och anordna tävlingar på RealBridge (RB).

Svenska Bridgeförbundet kommer att administrera SBF-anslutna arrangörers ansökningar och även sköta betalningar för tävlingar för att underlätta för arrangörerna.

Det ska betonas att SBF inte lägger några principiella värderingar mellan RB och BBO. De arrangörer som önskar fortsätta online-spel på BBO gör givetvis detta med oförändrade villkor.

I rubrikerna ovan finns ytterligare information både för dig som spelare och eventuell arrangör. Kontakta gärna Suzanne Lemborn, sle@svenskbridge.se, vid eventuella frågor.