Kallelse till Riksstämma 2021

Härmed kallas valda ombud, styrelseledamöter, press, medlemmar och övriga intresserade till Svenska Bridgeförbundets Riksstämma. Riksstämman äger rum på Scandic Hotel Väst i Örebro den 20 november 2021.

Alla handlingar som berör Riksstämman kommer att skickas ut i två omgångar. Det första utskicket senast den 15 september och det andra senast den 10 oktober. Dessa samlas och publiceras här varefter de blir klara.

Vi vill också påminna om att motioner jämte yttranden på dessa från distriktsförbunden skall vara Bridgeförbundet tillhanda senast den 1 september.

SBF återkommer under våren med detaljer om program efter/i anslutning till Riksstämman. I övrigt erbjuds de med långa anslutningsresor (eller att man bara vill komma dagen innan) att äta middag och umgås på fredagskvällen.

Ramprogram bifogas och kan hämtas nedan.

Med vänliga hälsningar,
Micke Melander