Billigt med Svenska Cupen

Det är redan runt 100 lag som har anmält sitt deltagande i 2019 års upplaga av Svenska Cupen!

Anmälda lag | Anmälan | Kostnader

Anmäler man lag och avgiften är SBF tillhanda senast 12 december är anmälningsavgiften rabatterad till 400 kr.

Anmälan är öppen till 16 januari och kostnaden efter 12 december är 500 kr.