EBL-beslut ang resultatlistor med diskvalificerade par/lag

Andemeningen med EBL:s beslut angående korrigeringar i resultatlista om par/lag blir diskvalificerade efter tävlingens slut.

Lagtävlingar med KO-matcher

Diskvalificerade lag tas bort från resultatlistan och deras plats förblir vakant.
Skulle båda finallagen bli diskvalificerade flyttas treorna upp som segrare och det lag som slutade på fjärde plats blir tvåa.
Tredjeplatsen blir då vakant.

Par och lagtävlingar utan KO-matcher

Par/lag som ligger nedanför diskvalificerade par/lag flyttas upp för att fylla eventuella vakanser.
Medaljer, priser, mästarpoäng etc ändras och gäller enligt den nya resultatlistan.

Dessa regler kommer att appliceras i alla tävlingar arrangerade av EBL.

EBL:s orginaltext:
EBL Decision - Adjustments to rankings arising from the disqualification of pairs or teams after the end of an event.

Team Knock Out Events:

The disqualified teams will be removed from the final rankings and those positions will remain vacant. Should both finalists be disqualified then the winner of the playoff for 3rd and 4th places will be ranked first and the loser of that playoff will be ranked second. Third place will remain vacant.

Pairs and Non-Knock Out Team events, whether single or multi-stage (such as round robin, Swiss).

All pairs or teams finishing below the disqualified pairs or team(s) will be moved up to fill the vacant spaces, and the relative ranking will not be affected. Awards (medals, prizes, master points etc) will be conferred according to the new ranking.

These rules will be applicable to all EBL events.