Program och format

Detaljerad information om format och program går att hitta på EBL:s officiella tävlingssida via länk nedan.

Officiell hemsida |Tävlingsinfo/Resultat| Vår minisajt |Program/Format | Svenska deltagare | Partnerförmedling | BBO | Tider BBO |

Lagtävlingarna

I lagtävlingarnas samtliga klasser inleds spelet med en kvalificeringsfas alla mot alla över 10 brickor alternativt 10x10 brickor i Gröna Hissen-format. Formatet beror på antalet deltagande par.
Det är ingen Carry Over till KO-fasen.

Mixed, 10-13/6
I mixed går 16 lag vidare till KO-fasen där det spelas 2x14 brickor i samtliga steg, R16, kvartsfinal, semifinal och final.

Öppen klass, 17-21/6
I öppen klass går 16 eller 32 lag vidare. Det spelas 2x14 brickor i R32, R16 och kvartsfinal. I semifinal och final spelas 4 x14 eller 3x16 brickor. Detta beslutas när man vet hur många lag som kommer till start.

Dam och veteranklass, 17-20/6
I dam respektive veteranklass går 4 eller 8 lag vidare. I kvartsfinalen spelas 2x14 brickor, i semifinal och final 4x14 eller 3x16 brickor. Detta beslutas när man vet hur många lag som kommer till start.

Partävlingarna

Mixed, 13-16/6
I mixedklassen spelas kvalificering över 50 brickor.
ca 1/3 av fältet + drop in från lagtävlingen går vidare till A-semifinal, övriga spelar B-semfinal.

Hur semifinalerna spelas bestäms när man vet hur många par som kommer till start, man tar med sig en Carry over från kvalet.

Finalen spelas med 52 par, 102 brickor, 2 brickor mot varje par. Man tar med sig en carry over från semifinalen.

Öppen klass, 20-24/6
Partävlingarna i öppen klass är uppdelade i tre faser, kvalificering, semifinal och final.
Kvalificeringen spelas över 100 brickor med imp-beräkning som omvandlas till %. ca 1/3 av fältet + drop in från lagtävlingen går vidare till A-semifinal, övriga spelar B-semfinal.

Semifinalerna spelas över 50 brickor och man tar med sig en Carry over från kvalet.
Finalen spelas över 102 brickor, 2 brickor mot varje par. 46 par från A-semin och 6 par från B-semin går vidare till A-final. Övriga spelar B-final.
Man tar med sig en carry over från semifinalen.

Dam och veteranklass, 20-22/6
Upplägget beror på antalet startande par, två alternativ anges.
1. Totalt 96 brickor, 3-brickorsronder i Gröna Hissen-format med de två första ronderna seedade.
2. Totalt 100 brickor, 2-brickorsronder i Mitchel-format med seedade grupper om man inte möter de flesta vid en stor grupp.

Ingen semifinal spelas.
Ca 1/3 av fältet + drop in från lagtävlingen går vidare till A-final, övriga spelar B-final.

Upplägget i finalen beror på antalet startande par, två alternativ anges.
Man tar med sig en Carry over från kvalet.
1. Totalt 48 brickor, 3-brickorsronder i Gröna Hissen-format med de två första ronderna seedade.
2. Totalt 50 brickor, 2-brickorsronder som oändlig Howell.

Detaljerad information om format och program går att hitta på EBL:s officiella tävlingssida.