Stadgar

Här kan ni ladda upp klubbens egna stadgar.

Svenska Bridgeförbundets stadgar och exempel för klubbar finns här