Medlem

ALLMÄNT
För att få delta i spel i Förbundsansluten klubb krävs medlemskap .

Bli medlem

Vill du lära dig spela bridge?
Lär dig spela bridge på några minuter!

Vill du lära dig mera om spelkonst, fördjupa teori eller vill bara enkelt fräscha upp spelteknik under ledning av en lärare? Vi erbjuder flera kurser.