Regler för Vår- och Höstsilver

Allmänt

Varje klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet (SBF) har rätt, att under ett i förväg utlyst speltillfälle (dag eller kväll) under perioden 1 juli - 31 december arrangera s.k. Höstsilver och under perioden 1 januari - 30 juni s.k. Vårsilver. I sådana tävlingar ersätts bronspoäng med i silverpoäng enligt speciella regler. Minst 18 brickor måste spelas, tävlingen måste vara en par- eller individuell tävling och får inte spelas som handikapptävling. Det är tillåtet att arrangera tävlingen med deltagare endast från en och samma klubb och ingen sanktion för den behöver sökas.

Antal Vår- och Höstsilver som klubb får arrangera

En klubb får arrangera en, två eller tre vår- och höstsilvertävlingar; där antalet beror på klubbens storlek.
- 99 medlemmar = 1 vår- och 1 höstsilver
100-199 medlemmar = 2 vår- och 2 höstsilver
200 + medlemmar = 3 vår- och 3 höstsilver

Varför arrangera Höst- och/eller Våsilver?

Intäkterna för Höstsilver går normalt oavkortat till Landslagsfonden. Fonden som funnits i många år (tidigare under benämningen VM-fonden) ligger som resursbank i de fall något eller några av de svenska landslagen kvalificerar sig för spel i VM.

Intäkterna för Vårsilver går till Juniorfonden (tidigare: Framtidsfonden), vars syfte är att ekonomiskt bidra till unga lovande spelares utveckling, i såväl nationell som internationell miljö.

Utdelning av silverpoäng (sp)

Reglerna för sp är desamma som vid vanlig silvertävling,
se MP-kalkylatorn. Observera att mästarpoäng inte får utdelas utifrån handikappresultat i dessa tävlingar samt att de heller inte är rankinggrundande.

Special

Det är tillåtet att spela i två styrkemässigt uppdelade grupper, samma dag.
Om inte alla deltagarna får plats i spellokalen samtidigt, har man rätt att arrangera två speltillfällen, men inte delta i båda.

Vad kostar det klubben att arrangera?

Avgiften till SBF är 15 kr/spelare utöver den för bronspartävlingar ordinarie SBF-avgiften 7.50 kr/spelare

Rapportering av resultat från vår- och höstsilver, betalning av avgifter.

All rapportering sker via BIT, varefter klubbens ruterkonto belastas med berörda avgifter.

Frågor

Frågor hänvisas till kansliet 019- 277 24 80 eller ditt distriktsförbunds distriktstävlingsledare.