Utbildning

Tävlingsledarutbildningar

SBF:s tävlingsledarutbildningar genomförs i olika steg; Steg 1-3 ges nationellt medan Steg 4 (internationell) endast ges av det Europeiska Bridgeförbundet (EBL).

För materiel till att utbilda tävlingsledare eller få tips och hjälp att hålla utbildning, kontakta SBF:s personal.

Kommande funktionärsutbildningar

Steg 1 (”Brons”)

Hålls på klubb- eller distriktsnivå. Tag kontakt med din klubb eller ditt distrikt om du önskar hjälp med sådan utbildning.

Steg 2 (”Silver”)

Hålls på distriktsnivå. Kontakta ditt distriktsförbund för att få information om planerade TL-utbildningar i distriktet.

Steg 3 (”Guld”)

Ges av SBF centralt i januari varje år.
Jämna kalenderår: fullödig Steg 3-utbildning med examination.
Udda kalenderår: ingen examination, endast seminarium - som förberedande för nya Steg 3-kandidater samt uppdaterande för TL som redan innehar Steg 3-licens.

Steg 4 (Internationell)

Ges centralt av EBL med jämna mellanrum.

Närmast förestående centrala utbildning

| 12-14 Januari 2024 |Örebro | Kommande aktiviteter |

Diskussionsforum för Tävlingsledare

Tävligsledare har ett eget forum för tävlingsledarfrågor. Till forumet.
Facebook finns en privat TL-grupp som kan vara till hjälp till TL som snabbt behöver fråga ett antal spelare i bedömningsfall.