Utbildning till TL Steg 3 arrangeras av SBF:s TK vartannat år, jämna år i januari. Missa inte utbildningen 2024!

Tävlingskommittén inbjuder till TL Steg 3-utbildning 12-14 januari 2024. Sista anmälningsdag är måndag 11 december 2023.

TK har fått förfrågan om det är möjligt för två (eller flera) distrikt att gå samman för att få ihop tillräckligt med lag för att kunna arrangera division 4-spel. TK ser inga formella hinder i att tillåta distrikt att gå samman.

Samarbetspartners

Minnesanteckningar förda vid TK-möte via Teams, 1 november 2023

2019 införde SBF en rutin för att hantera rapporter om oetiskt beteende, undvikande av att kommunicera metoder, undvikande av att förklara metoder eller andra misstänkta beteenden gällande själva kortspelet.

Svenska Bridgeförbundets tävlingskommitté fortsätter med årliga digitala träffar och inbjuder till distriktstävlingsledarträff (DTL-träff) via Teams lördag den 26 augusti mellan kl 12.00 och 14.00

TK är väl medveten om att alerteringsregler är kontroversiella; hur de än utformas är det osannolikt att alla medlemmar kommer att vara nöjda med de nya reglerna. Det var man för övrigt heller inte med de gamla.

Minnesanteckningar förda vid TK-möte via Teams 3 maj 2023.

Minnesanteckningar förda vid möte med TK på Scandic Väst i Örebro 2023-01-13.

Pdf-fil för utskrift

TK bjuder in TL med Steg 2- och steg 3 licens till TL seminarium på Scandic Väst i Örebro.
Syftet med seminariet är att vidareutbilda samt ge möjligheter till simuleringsträning inför 2024 års Steg 3 utbildning.

På uppdrag av Svenska Bridgeförbundets (SBF) styrelse meddelas att styrelsen den 20 oktober 2022 fattat beslut om att utse Fredrik Jarlvik (MID:4451), Malmö, till ny ordförande i lagkommissionen; tillträde med omedelbar verkan.

Sidor

Subscribe to Nyheter