Vi får många frågor om vad som gäller för våra tävlingar framöver. Här kommer lite samlad information om det aktuella läget.

Minnesanteckningar förda vid TK:s möte via Teams 18 november 2020

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA), Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar(ZHA), Anders Landmark (ALA), Henrik Johansson (HJO), Tommy Andersson (TAN)

Allsvenskan 2020 är p.g.a. pandemiläget inställd.

Under helgen 21-22 november spelades det första riksmästerskapet i bridge för mixedlag. Mästerskapet lockade 20 lag till start och spelades online på BBO.

Under helgen 21-22 november spelas RM mixed lag online med 20 deltagande lag.

Samarbetspartners

Tiden för anmälan till RM lag mixed har nu gått ut och om vi inte får några avhopp kommer 20 lag till start.

Vi har nu 18 lag anmälda till RM mixed lag som arrangeras på BBO 21-22 november.
Tävlingen kommer att genomföras och anmälningstiden är förlängd till den 13 november.

Minnesanteckningar vid Svenska Bridgeförbundets tävlingskommittémöte (TK) den 16 oktober 2020, kl 18.00.

Mötet var ett telefonmöte.

Minnesanteckningar vid TK telefonmöte 24 juni 2020

PDF-fil

Under helgen 24-25 oktober spelades det första riksmästerskapet i bridge för veteranlag. Mästerskapet lockade 20 lag till start och spelades online på BBO.

Sidor

Subscribe to Nyheter