RM mixed lag

Tiden för anmälan till RM lag mixed har nu gått ut och om vi inte får några avhopp kommer 20 lag till start.

Systemdeklarationer fattas ännu för några par, men är förhoppningsvis på väg in. De skickas via e-post till: kansliet@svenskbridge.se

Systemdeklarationer ska vara ifyllda på svenska.
OBS!!! Om ni fyller i en mall måste ni spara ned den på datorn innan ni skickar den vidare. Om ni inte gör det skickas bara en tom mall.

Nedladdningar
Svensk version av WBF-formuläret eller SBF systemdeklaration bör användas. Egentillverkat deklarationskort är tillåtet, förutsatt att det i huvudsak inte skiljer sig från något av de officiella.

Riksmästerskap Mixed Lag BBO 2020