IMP över fältet och givsamling

Efter hand som segmenten spelats klart kommer imp-över-fältet, givsamlingar samt scorekorten från BBO att presenteras nedan.

Ansvarig för denna sida under tävlingen
Carl Ragnarsson - 070-678 28 90


IMP-över-fältet (I) och givsamlingar (G)

Om du klickar på respektive fas benämning (t ex Round of 16) får du den sammanlagda imp-över-fältet för denna fas.

Fas / Segment 1 2 3 4 5
Round of 16 I, G I, G I, G
Kvartsfinal I, G I, G I, G
Semifinal I, G I, G I, G I, G
Final I, G I, G I, G I, G I, G

Scorekort BBO

Om du klickar på respektive matchs segment, får du länken till båda bordens scorekort på BBO . Genom att därefter klicka på brickans kontrakt får du upp hela given och kan via knappen Next spela igenom hela given kort för kort.

Scorekorten läggs upp när samtliga bord spelat klart aktuellt segment.

Round of 16

Match Seg 1 Seg 2 Seg 3
1. Jaha - Kusinerna 1 2 3
2. Team Zang - BK gröna kvistar 1 2 3
3. Glopson - ABB Tomas 1 2 3
4. BUNK - Skalman 1 2 3
5. Albrekts, T-bone - IMPPossible 1 2 Star 3
6. Zmrzlina - Narre 1 2 3
7. Cosmos - Outsiders 1 2 3
8. Nilsson - Janne 1 2 3

Star Detta bords segment 2 startades av misstag som Board-a-Match istället för imp. Manuellt scorekort finner du HÄR.

Kvartsfinal

Match Seg 1 Seg 2 Seg 3
1. Kusinerna - BK gröna kvistar 1 2 3
2. Glopson - Skalman 1 2 3
3. Albrekts, T-bone - Narre 1 2 3
4. Outsiders - Janne 1 2 3

Semifinal

Match Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4
1. BK gröna kvistar - Skalman 1 2 3 4
2. Narre - Janne 1 2 3 4

Final

Match Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Seg 5
1. Skalman - Narre 1 2 3 4 Star 5

Star Skalman tidsöverdrag 6 min (=6 imp), varför segmentresultat efter korrigering är Narre 73 - Skalman 15.