Startavgift och regler

STARTAVGIFT
Vanlig spelkväll
1 kupong á 45 kr
Kuponger kostar 450:- för 10 st.
De beställs via bankgiro 115-8765 eller köpes i klubblokalen.
Lundaligan
200:-/lag.

TRIVSELREGLER
Kom i god tid - Bestraffning för sen ankomst kan utdelas.
Rökning - Endast utomhus (dock inte i trappan vid ingången).
Mobiltelefon - Skall vara avstängd (dispens kan beviljats av tävlingsledaren).
Anvisningar från tävlingsledare skall följas utan argumentation.
Spelare får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
Alkoholhaltiga drycker får ej medtagas till bridgelokalen.
Egen disk ställs på vagn vid köket.
Efter spelets slut skall alla hjälpas åt att återställa lokalen enligt anvisningar från tävlingsledaren.
Bridgemate skall hanteras av Nord, motståndarna verifiera resultatet.
Bridgelagarna skall alltid följas, speciellt nedanstående allmänna förhållningsregler:
a. Var alltid vänlig och hjälpsam mot din partner och övriga spelare.
b. Uppför dig aldrig överlägset och undvik stötande ordval och beteende.
c. Ha alltid för avsikt att följa gällande regler och om du råkar göra fel, be om ursäkt för ditt tillfälliga misstag.
d. Undvik att diskutera föregående brickor under efterföljande rond, speciellt under budgivning och spel.
e. Kontrollera alltid noga att du spelar rätt brickor mot rätt motståndare.
f. Respektera rondtiderna och se till att ni disponerar tiden rätt.
g. Byte skall ske snabbt och utan onödigt prat.

Brott mot trivselreglerna kan resultera i tillsägelser, varningar och annan bestraffning enligt beslut av TL eller i allvarliga fall av styrelsen.