Medlem

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 450 kr/år.
50 kr går till Lunds bridgeklubb och 400kr är avgift till Svenska Bridgeförbundet och Skånes Bridgeförbund.
Medlemsavgiften betalas till Bridgeförbundet på det personliga inbetalningskortet som kommer med tidningen, eller på postgiro 251042-8.
Ange namn, adress, telefon och födelsedata (YYMMDD)
Juniorer (yngre än 25 år) betalar ingen medlemsavgift.

Stödmedlem
Man kan man vara medlem i mer än en klubb. Detta kallas stödmedlem.
En stödmedlem har samma förmåner och rättigheter som en fullvärdig medlem i klubben.
Att vara stödmedlem i Lunds bridgeklubb kostar 50kr/år.