Medlem

Medlemsavgift
490 kr/år (varav 50:- är klubbavgift)
Betalas till Svenska Bridgeförbundet, BG 373-3482
Ange namn, klubb, adress, telefon och födelsedata (YYMMDD).
OBS: Juniorer (yngre än 25 år) betalar ingen medlemsavgift.

Stödmedlem
50 kr/år
Betalas till vårt BG 115-8765
Man kan vara medlem i mer än en klubb, detta kallas stödmedlem.
En stödmedlem har samma förmåner och rättigheter som en fullvärdig medlem i klubben.