Klubbnyheter

Vårsilvertävling
Varupriser till alla
Subventionering efter Flitligorna
Teckningslista på klubben

Föreningsmötet har bara 1 punkt och det är att fastställa Årsmötets beslut om stadgeändring, att ändra verksamhetsåret till 1 september - 31 augusti. Samma som förbundet o distriktet.

Det nya året börjar vi så klart med en Nyårsbarometer.
Föranmälan här: Nyårsbarometer
Alla välkomna!

Protokoll från Årsmötet   Protokoll

85-årsjubileum!

Klubbmästerskap
Klubbmästerskap hålls en gång per spelår. Tävlingen hålls två på varandra följande måndagar. Klubbmästerskap avgörs i partävling utan handicap och ingår som del i vanligt spel måndagar.

Mötet är uppskjutet till senare i höst.
Vi återkommer med nytt datum.

Fel på inbetalningsavin, skall vara 470 kr !

Sidor