Klubbnyheter

Vårfest på Råbylunds Gård söndagen den 24 mars

Från o med torsdagen den 7 december har vi eftermiddagsträning torsdag em kl 12.30 Se vårt detaljerade program på hemsidan

Torsdagar med start den 11 januari kl 18 börjar Grundkursen
Alve Wendt 0722-007267 vet mer

Tyvärr har intresset inte varit det vi hoppats på, så nu lägger vi ner träningstävlingarna på onsdagar under hösten. Hoppas att vi kan göra ett nytt försök till våren igen.

Dagordning
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Mötets behöriga utlysande.

Inbjudan till subventionerad Höstfest söndagen den 22 Oktober
Vi har härmed nöjet att inbjuda alla medlemmar och gästande spelare till en subventionerad Höstfest på Boklunden söndagen den 22 oktober kl 9.30

Tyvärr för få anmälda!
En lokal pool med minst 4 lag, anmäl ert intresse snabbt, det är många intressenter

Har du förslag på personer du tycker borde vara med?

Höstens fortsättningskurs startar torsdagen den 7:e september. Det är så många deltagare i år att vi har två grupper. En grupp startar kl. 13 och den andra kl. 18. Det finns ännu några platser lediga i eftermiddagsgruppen.

Sidor