Klubben

Bridgekurser
Vi arrangerar bridgekurser med jämna mellanrum.
Utbildningsansvarig är Alve Wendt.
Telefon: 0722-007267
Epost: alve.wendt@telia.com

Klubbens valberedning
Är du intresserad att hjälpa till i klubben?
Har du förslag på personer du tycker borde vara med i styrelsen?
Hör av dig till valberedningen:
Mats Hommerberg (sammankallande), Arne Hansson, Ronald Karlsson.
Mobil Mats: 0738371495
Epost: mats@hommerberg.se