Förtroendevalda

Viktigaste uppgift för de förtroendevalda är att se till att alla i klubblokalen får spela bridge under så trevliga former som möjligt.

De förtroendevalda skall sträva efter att ha en så bra lokal och så ändamålsenlig utrustning som möjligt.

De skall även locka nya spelare genom lämpliga utbildningsprogram (prioritera ungdomar).

Utbildning av tävlingsledare är också ett mycket högt prioriterat område.

Gränserna för arbetet är inte skarpt markerade. De förtroendevalda skall arbeta för en bra bridgemiljö och för en verksamheten som fungerar.