Bridgemate

Nord matar in resultaten i Bridgemate.

Starta
Tryck på OK.
En välkomstskärm visas.
Tryck på OK igen.
Nu visas rond och vilka brickor som ska spelas samt parnummer.
Tryck på OK för att gå vidare.

Mata in resultat
Mata in bricknummer.
Tryck på OK.
OBS: Vid rundpass tryck in knappen K / PASS.
Mata sedan in kontrakt och eventuellt dubbelt/redubbelt.
Spelförare väljs genom tryck på N/S eller E/W.
Ett tryck ger N respektive Ö. Två tryck ger S respektive V.
Tryck på OK.
Nu matar du in utspelskortet.
Börja med färgsymbolen.
Tryck på OK.
Efter avslutad giv matas resultatet in.
Vid jämn hemgång ska du trycka på =.
Vid övertrick + och antal övertrick.
Vid bet – och antal bet.
Avsluta med OK.

Verifiera resultat
Motståndarna (Ö/V) måste godkänna inmatningen.
Resultatet godkänns med att trycka på knappen längst upp till höger.
Efter godkännande visas resultatet.
Tryck på OK för att se allas resultat i given.
Tryck Cancel för att gå till nästa giv.

Tips
Mata in kontrakt och utspelskort direkt.
Ju längre tid du väntar, ju större risk för felinmatning.