Sanktionsansökan för spel om guldpoäng

Blankett

Blanketten kan med fördel fyllas i och mailas till respektive DFB som sedan mailar tillstyrkt ansökan till kansliet med namn och midnr på ansökaren + kontaktperson i DFB som skickar ansökan.

Information

Klubben ska i god tid lämna ansökan till distriktet för behandling. Distriktet sänder därefter tillstyrkt ansökan till kansliet via mail: kansliet@svenskbridge.se
alternativt via post till Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41 ÖREBRO.

Kansliet ser helst att man skickar ansökan via e-post till sitt distrikt som behandlar ansökan och i sin tur skickar den i e-post till kansliet.

Ansökningar som inkommer senast 15 april behandlas på TK:s vårmöte. Ansökningar annan tid behandlas på kommande TK möte. TK håller normalt möten i april/maj, november och januari.

ALKOHOL OCH ANDRA BERUSNINGSMEDEL

TK vill göra arrangören observant på reglerna kring alkohol och andra berusningsmedel – Alkoholpolicy

TL skall avvisa spelare eller åskådare som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel från spellokalen. TL skall anmäla spelare som avvisats eller överträtt dessa bestämmelser till disciplinnämnden

Tävlingskalender och marknadsföring

Förbundet har förnyat sina rutiner gällande guldtävlingar i spelprogrammet.
Fr.o.m. 1 juli 2019 lägger förbundet in guldtävlingar som fått sanktion som händelser direkt i tävlingskalendern, där kan man även anmäla sig och se anmälda par. Så småningom hamnar tävlingen även på hemsidans startsida i rutan guldtävlingar, rutan visar per automatik de fyra närmast kommande guldtävlingarna.

För arrangörens del kommer den precis som vanligt att ligga bland era kommande tävlingar och ni bör själva komplettera med inbjudan, korrekta tider etc. Tävlingen syns även under Tävlingsprogram guldtävlingar.
Utöver ovan ansvarar respektive arrangör själva för marknadsföring av sin tävling.