Officiella dokument

Dokument inför Riksstämman 2021 samlas på denna sida.
De skickas även till distrikten uppdelat på två omgångar. Det första utskicket senast den 15 september och det andra senast den 10 oktober.

Datum Dokument