Nya lagar, slutlig version?

Jan Eric Larsson gör ett strålande arbete och kommer här med, förhoppningsvis, den slutliga version publicerad 2017-07-31 innehållande alla rättningar som inkommit fram till och med 2017-07-31. Lagbok 2017, svensk översättning

Sista dag för kommentarer är 31 juli 2017. Kommentarer mailas till Jan Eric Larsson, jel@svenskbridge.se.

Lagbok 2017

Nu har det första publika förslaget för de nya lagarna publicerats här.

Det har jobbats hårt med att översätta dessa lagar ifrån WBF:s till vårt svenska förslag. Den som gjort detta förtjänstfullt är Jan Eric Larsson som är en rutinerad TL ifrån Lund. Sedan har de flesta ELIT TL hjälpt till och korrekturläst och kommit med ändringsförslag i parti och minut.

Men nu har alla andra som är intresserade att vi får rätt översatta laga chansen och tycka till. Gör så att ni mailar Jan Eric Larsson, jel@svenskbridge.se. om ni har frågor, ändringsförslag eller kommentarer, innan texten spikas som slutgiltig av TK. Sista dag för kommentarer är 31 juli 2017.

Man skall komma ihåg att dessa skall gälla i 10 års tid.

De nya lagarna kommer att gälla ifrån 1 September men det är inte säkert att vi kommer att hinna trycka upp nya lagböcker. Men det kommer finnas en lathund för de ändringar som gjorts och ” våra vanligaste domslut” samt den kommer finnas upplagd på nätet här.