Ändringar sedan 2017

Följande ändringar har skett:

Strata används i alla kvällsbrons

Den nyligen accepterade motionen till Riksstämman kommer att användas i alla kvällsbronstävlingar vid Bridgefestivalen. Strata går ut på att fältet delas in i kategorierna A/B/C/D baserat på mästarvärdighet eller handikapp. Sedan delas viss del av prispengarna ut även till de lägre kategorierna.

TK kommer att diskutera frågan vid sitt januarimöte. Därefter kommer de exakta reglerna att bestämmas för festivalen. Läs mer…

Höjd spelavgift

Spelavgiften vid kontant betalning höjs till 120 kr. Avgiften vid förköp höjs till 100 kr. Kostnaden för Festivalklippet kvarstår dock på 300 kr.

Tidsschemat modifieras i Chairman’s Cup

Det stora antalet lag i Chairman’s Cup ställer stora krav på organisationen. För att det ska fungera lite smidigare har pauserna mellan varje rond förlängts till 15 minuter. Totalt sett betyder det att tävlingen slutar 20 minuter senare på lördagen (kl 21.00) och fem minuter senare på söndagen (kl 19.45 med val kl 21.15)

Startavgift för juniorlag i Chairman’s Cup

Förtydligande angående juniorers startavgift i Chairman’s Cup: I lag med minst 4 juniorer spelar juniorerna gratis. Eventuella seniorer i sådana lag betalar 500 kr per person.

Skriv ut bulletin på beställning

I och med fallande intresse för den tryckta bulletinen slutade den att skrivas ut förra året. Somliga önskade dock en tryckt kopia, vilket inte längre gick. Från och med 2018 kommer ni att kunna beställa en bulletin i Infodisken och för det betala 50 kr till juniorfonden.

Bridge-Golf läggs ned

Bridge-Golf läggs ned. Kostnaderna var för höga och intresset var inte tillräckligt stort.

Nybörjarfokus på sista helgen från 2019

I övrigt diskuterades om vi ska göra som våra nordiska grannar och sätta nybörjarfokus på den sista helgen, dvs flytta SM Par Nybörjare dit, ha flera handikapptävlingar, samt samordna insatsen med någon eller några bridgeskolor.

Ingenting kommer att göras 2018 men förhoppningsvis kan ett fungerande förslag tas i drift 2019.

Föregående års ändringar

Läs föregående års ändringar.

Samarbetspartners