Klubbnyheter

BBO Skåne är ett samarbete mellan några klubbar i Malmö/Lund-området. Under våren 2020 startade man ett projekt med gemensamma tävlingar på BBO, och har nu spel fyra kvällar i veckan med olika klubbar som arrangör varje gång.

Vi nås av det tråkiga beskedet att Håkan Isaksson har avlidit i sviterna av Covid 19. Håkan tog över som ordförande 2019 och arbetade aktivt för klubbens utveckling.

Våra tankar och varmaste deltagande går till Håkans familj.

Medlemmar i Tre Sang kallas till årsmöte lördagen den 20 mars kl 14.00. På grund av rådande omständigheter med Covid 19 pandemi kommer mötet hållas virtuellt på Microsoft Teams.

2020 kommer vara ett år vi minns. Året då allas liv och vardagliga aktiviteter påverkades starkt av en pandemi. Året då vad som egentligen är självklart igen visade vad som är viktigast - vår hälsa, familj och vänner.

Vi är många ….klicka här för att läsa vidare

Då vi tyvärr måste pausa allt spel på klubben öppnar vi upp för mer spel på BBO. Det erbjuds både par och lagtävling. Vi hoppas detta är kul ….klicka här för att läsa vidare

Med anledning av den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om att max åtta deltagare skall träffas har styrelsen tagit beslut att tillsvidare pausa all bridgeverksamhet i Tre Sangs lokaler.

Styrelsen har tagit beslut att vi inväntar Lagrådsremiss från Regeringen 16/11, angående uppstramning av antalet personer på offentliga platser.
Beslut om detta kommer den 24/11.

I tisdags kom det skärpta råd och rekommendationer kring Covid 19 i Skåne.

Med start onsdagen den 11 november kl 1830 kommer vi att införa en dedikerad spelkväll för standardgruppen vilket innebär att endast budsystemen Nordisk och Modern standard får användas. Precis som för övriga kvällar gäller föranmälan.

STORT TACK till alla medlemmar som skänkt en summa till klubben! Vi har nu fått in strax över 40 000 sek som bland annat använts till att kunna köpa in bridgekryssen.

Genom att nu kunna öppna för spel två kvällar i veckan, i kombination med att en mindre summa kommer in via spel på BBO, har vi fått ett viktigt stöd till ekonomin. Verksamheten kommer dock …… klicka för att läsa vidare

Sidor