Kallelse Tre Sangs årsmöte

Medlemmar i Tre Sang kallas till årsmöte fredagen den 4 mars kl 18.00. Tills vidare förutsätts att mötet kan hållas i klubblokalen.

Datum: 4 mars
Tid: 18:00
Plats: Klubblokalen Rundgången 22

Föranmälan önskas senast den 25 februari.

Slutlig dagordning samt inkomna motioner med yttrande från styrelsen kommer att meddelas senast två veckor före årsmötet. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga innan mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari.

Motioner kan lämnas till ordförande Claes Ripa claes.ripa@hotmail.com eller till klubben bktresang@gmail.com.

Välkomna önskar Tre Sangs styrelse