Det här hände vid det norska bridgebordet - andra delen

I första delen tog vi upp de fel som begicks fram till att budgivningen var avslutad. Här följer ytterligare kommentarer till det som sedan hände under spelet. Titta gärna på filmen en gång till innan du läser kommentarerna här nedan. Efter listan med misstag summerar vi det hela.Under spelet

13. Väst spelar ut direkt. - Kortet borde ha lagts med baksidan uppåt och kan vändas när partnern säger okej eller när träkarlen lägger ner sina kort.

14. När Nord lägger ner sina kort talar han om för sin partner att han skulle ha alerterat 2 spader. - Om någon i det spelförande paret missat en alertering eller givit en felaktig förklaring, ska detta rättas till innan utspelet.

15. Syd förklarar att 2 spader som svar på 2 ruter är ”standard”. - Alla oäkta bud under 4-nivån ska alerteras, oavsett hur mycket standard de är.

16. Öst spelar ut ruter kung men det är inte hennes tur. När hon gör det misstaget skrattar träkarlen. - Alla kan göra fel men det är inte acceptabelt att skratta åt det.

17. Spelföraren säger att ruter kung är ett straffkort och att Väst måste spela ruter när det är hans tur. - Kalla alltid på tävlingsledaren när något fel uppstår, döm aldrig själv vid bordet.

18. Öst föreslår att man ska kalla på tävlingsledaren men Nord-Syd säger att de kan reglerna, så det är onödigt att besvära TL. - Än en gång, kalla alltid på TL vid tveksamheter även om ni själva känner till reglerna.

19. Spelföraren spelar hjärter dam från bordet. Öst, med endast 2 hjärterhackor, funderar på vilken hon ska lägga. - Det är viktigt att inte tänka innan man lägger ett kort i detta läget, det kan lura spelföraren att tro att man har en honnör. Detta är absolut inte tillåtet.

20. Väst flyttar om några av sina kort efter att ha vunnit sticket med hjärter kung, detta för att inte få de två svarta färgerna intill varandra på handen. Dessutom flyttar han ett kort åt gången. - Undvik att flytta om dina kort under spelet, detta kan ge din partner otillbörlig information.

21. Du får alltid titta på ditt eget redan vända kort från sista sticket. I detta fallet ber Öst om att få se även de andras kort. - Du har inte rätt att få se de andras kort om du redan vänt ditt eget såvida inte motståndarna godkänner det.

22. Åskådaren frågar träkarlen hur hans barn mår. - Åskådare får aldrig störa eller på annat sätt påverka spelet.

23. Spelföraren hävdar att det inte spelar någon roll vad Väst gör, de får bara två stick till. Väst spelar sedan en spader vilket ger spelföraren ett extra stick. Spelföraren är glad för det och begär nu alla resterande stick utom ett. - I detta fallet får inte spelföraren tillgodoräkna sig det extra sticket därför att han sagt att det inte spelar någon roll vad Väst spelar. Kalla på tävlingsledaren som kommer att justera resultatet,

24. Spelföraren begär resten av sticken utan att visa sina kort. - Du måste alltid visa dina återstående kort när du gör anspråk, motståndarna måste kunna kontrollera att anspråket är korrekt.

25. Korten samlas ihop innan alla är överens om resultatet. - Låt de spelade korten ligga kvar så att resultatet går att kontrollera och att man är överens med motståndarna.

26. Öst frågar hur många stick det blev och Syd svarar åtta. Öst är osäker på om det är korrekt, men Nord som är synbarligen irriterad, säger att det är så. - Gå alltid igenom sticken om någon är osäker på hur det förhåller sig. Om man då fortfarande inte är överens så kalla alltid på TL.

27. Brickan är färdig och Nord-Syd vill skynda på. De klagar på att brickan tog tid och att man riskerar ett straff om man inte blir färdiga i tid. - Det är tillåtet att uppmärksamma att spelet måste gå fortare, men det är viktigt att säga det på ett vänligt sätt.

28. Nord registrerar resultatet i BridgeMate utan att visa det för Öst-Väst. - Nord måste alltid låta motståndarna godkänna resultatet innan det bekräftas.

29. Tävlingsledaren påpekar att bordet spelar långsamt. Syd klandrar Öst-Väst trots att Nord-Syd var sena till bordet eftersom att de diskuterade föregående bricka. - Var alltid ärlig med vems fel det är att det går långsamt.

Summering

Puh, det var många problem under en och samma bricka, skönt att det normalt sett inte är så trassligt. Vi hoppas att denna film med en humoristiskt underton manar till eftertanke. En sak är säker, oavsett om vi är oerfarna eller experter - alla gör fel någon gång men ingen gör alltid fel.

Om vi på klubben ska försöka oss på en gissning om vilka som är de vanligaste felen hos oss kanske listan blir så här, fritt fram för alla att tycka till.

  • Utebliven alertering eller visande av stoppkort
  • Prat om bricka man redan spelat