BBO

24 brickor spelas om Silver poäng.
160 per lag/match.
Betalningen till BK Tre Sangs postgiro 276775-4.
Alla matcher spelas på BBO. Speldatum kommer lagen överens om.
Resultat rapporteras till hagen59.ah@gmail.com

Säsong Beskrivning
Corona III
Corona II
BBO 2020
Corona fy ra