Partnerservice

Sedan några år finns det möjlighet att hitta en spelpartner här på vår hemsida, vi kallar servicen för Partnerservice Online, klicka här för att läsa mer.

Om du söker spelpartner för spel måndag eller torsdag finns det även en annan möjlighet. Ring Marianne Witting, telefon 0709-37 80 10, fram till kl 17 på speldagen. Hon samordnar de som anmält sig och ibland kan hon själv ställa upp som spelpartner.

Observera att denna service inte garanterar att du får en partner!

Tävlingskommittén