Här kommer några relevanta frågor och svar inför övergången till nya mästarpoäng baserat på PBN-filer. Läs mer

Från och med 1 sep 2020 gäller nya MP-tabeller med decimaler. MP-kalkylatorn har uppdaterats så att individuella tävlingar (C) samt Funbridge (CF) och Funbridge, kort tävling (CFG) beräknas med hjälp av Martin Lindfors nya MP-formler. Läs mer

Från och med kommande verksamhetsår gäller betalt medlemskap från 1 sep till 31 aug, till skillnad från tidigare då det var 1 juli till 30 juni. Aktuellt år förlängdes därför med två månader. Läs mer

Från och med 1 september 2020 kommer nya formler för beräkning av mästarpoäng att användas. I samband med denna övergång är det mycket som påverkar våra klubbfunktionärer. Läs mer

Från och med 1 sep 2020 kommer nya MP-formler att användas. Detta påverkar både brons, silver och guld. 10 jan 2020 publicerade vi både information och en MP-kalkylator som du kan experimentera med. Läs mer

Samarbetspartners

Anteckningar förda vid ITK möte 2020-05-26

Närvarande: Eva Andersson (EAN), Bo Roos (BRO), Johan Grönkvist (JGR)
Adjungerad: Suzanne Lemborn (SLE)

……och målrakan närmar sig för BIT projektet. Projektgruppen har under hösten och vintern koncentrerat sig på att färdigställa den sista etappen i BIT projektet – att förändra och förbättra kanslifunktionerna. Läs mer

Anteckningar förda vid ITK möte via Teams 2020-04-28

PDF-fil för utskrift

Förra veckan publicerades en nyhet om inmatning av medlemsavgifter (och kontaktpersoner) på klubbsidorna. Sedan dess har den nya fliken SBF-info utökats med kontaktperson för tävling. Det betyder att DTL och KTA nu kan matas in. Läs mer

Sedan tidigare har det gått att mata in e-postadress, kontaktperson och kontaktperson (ekonomi) på klubb- och distriktssidorna. Klubb- och distriktssidorna har nu fått ett nytt utseende för denna redigering. Läs mer

Sidor

Subscribe to Nyheter