Under måndag kväll (18 feb) var hemsidan helt oanvändbar. Problemen fortsatte lite slumpmässigt under tisdagen (19 feb).

Svenska Bridgeförbundet har tagit fram en lathund för Bridgemate på klubbar. Den är riktad till en målgrupp som vill att det ska fungera utan att behöva lära sig alltför mycket teknik. Nedan ser du inledningen.   Läs mer

För några veckor sedan fördes Medlem på nätet över till nya hemsidan vad beträffar utseende. Nu är det dags för klubb- och distriktssidor som tidigare hade länkar till gamla Medlem på nätet.

Medlem på nätet i ursprunglig utformning är en gammal trotjänare som utvecklades i slutet av 90-talet. De sidorna har nu delvis fasats ut till fördel för sidor på nya hemsidan.

Sjösättningen av ny funktionalitet för lagtävling i BIT medföljde en del oförutsedda bieffekter på andra sidor.

Samarbetspartners

Lagtävling har fått en ansiktslyftning och mycket ny funktionalitet, framför all bakom fasaden. Den stora nyheten är att klubbens lagtävlingar numera administreras från den nya hemsidan.

Denna publicering av uppdaterad partävlingsvisning innehåller följande förbättringar och felrättningar:

Ny dokumentation för lagtävling har publicerats och några sidor i dokumentationen för klubbsidor har uppdaterats:

Som nämnts på forumet beträffande mer eller mindre dolda e-postadresser, och vid Riksstämman rörande medlemmarnas integritet i allmänhet, har följande gjorts:

Arbete har pågått en tid med en ”reklamfolder” i form av en ny hemsida. Denna kommer att användas för nyrekrytering av medlemmar samt när vi vänder oss till pressen.

info.svenskbridge.se

Sidor

Subscribe to Nyheter