Det sedan i somras efterfrågade optimala kontraktet är tillbaka i tävlingsrapporterna. Den trasiga sidfoten på klubbsidor har lagats. I övrigt är det diverse förbättrad funktionalitet samt lite felrättningar.

De nya tävlingsrapporterna har nu publicerats. Det gör att all tävlingsvisning kommer att se annorlunda ut från och med nu. Mycket krut har lagts på att sidorna ska fungera lika bra på vanlig dator, iPad och mobiltelefon.

Den nya funktionaliteten på hemsidan bjuder framför allt på en ny toppmeny som ger större läsbar vit yta på hemsidan. I övrigt är det förbättringar på klubbsidorna, ändrad kontakt- och e-posthantering, samt lite felrättning.

Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller en stor mängd visuella förbättringar, diverse funktionella förbättringar, samt mycket som rör klubbsidor.

Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller nytt basbud, nytt alias för Mina tävlingar, samt lite felrättningar.

Samarbetspartners

Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller bland annat Kontakt-, Forum- och Hjälp-knappar, notifieringsbollar, sidfot på klubbsidor, lite ny alias-funktionalitet, samt några felrättningar.

Ordförande Åsa Karlsson och eldsjäl Bertil G Johnson visade tidigt intresse att gå över till att hantera hemsidan i Bridge-IT (BIT). Alternativen var att fortsätta i Spader ett tag till eller tillverka en extern hemsida. Då de nya klubbsidorna uppfyllde klubbens grundkrav föll valet på BIT.

I arbetet med att flytta över innehåll och funktionalitet från den gamla hemsidan spader till den nya har turen nu kommit till forumet.

Inför Riksstämman pågår nu tester och rättningar av forum samt klubb- och distriktssidor.

På styrelsemötet i maj så beslutades en del förändringar rörande BIT-projektets tidsplan och arbetssätt.

Sidor

Subscribe to Nyheter