Minnesanteckningar ITK-möte 22-05-31

Minnesanteckningar förda vid ITK-möte via Teams 22-05-31

Närvarande: Bo Roos, Pierre Winberg, Rickard Olsson och Roger Hilmersson
Kansliet: Johan Grönkvist och Suzanne Lemborn

Vi kommer i fortsättningen att använda Doodle för att få ihop mötestider. Undertecknad ska plugga på Teams så vi inte skickar ut två inbjudningar. Smile

PDF-fil för utskrift

1. BIT2 - Drupal 9 eller vad?

Fortsatt inventering av de funktioner vi har. Johan kompletterar efter hand. Kartläggning av de olika delarna så vi kan hitta bra lösningar för framtiden som är säkra efter 2023-11, då den ny ”End of Life” är satt för Drupal 7. Roger ansluter i detta arbete.

2. Ruter 2 via Bridgetime(BT)?

TK kommer att tillse att fler klubbar aktiveras att använda profil-funktionen i Ruter. När det gäller ersättaren till Ruter avvaktar vi BT:s nästa drag att göra de anpassningar som krävs för att interagera med våra befintliga system. Kan bli aktuellt att vi får aktivera oss till hösten igen.

3. Datalager BIT_DW.

Rickard håller demos under denna vecka och skickar ut möteslänkar till övriga i ITK, som gärna får delta.

4. Sharepoint

Vi provar att använda ITK-sidan som finns upplagd i Sharepoint och Pierre blir kontaktpersonen i detta så vi får ett bra användande av denna plattform i vårt arbete inom ITK.

5. Sociala medier

Sociala medier hanteras av Synlighetsgruppen och ITK bistår om så önskas. Suzanne informerar i gruppen om detta. (5.5) Rickard och Suzanne samarbetar om avtalssituationen dels med Interlan dels med våra konsulter Tomas och Johan.

6. Lagmodulen

Livlig diskussion om lagmodulen där vi gillade Bo:s förslag att ta fram ett förslag på en interimslösning som bygger på befintliga komponenter i Ruter och BIT. Första delmålet för gruppen är att ta fram ett underlag med funktioner och en prislapp som kan inkluderas i budget för kommande VÅ. (Färdig i mitten av augusti). Gruppen har sedan att jobba vidare med en bättre och mer hållbar lösning, som tar i beaktande vad som kan fås utanför de ramar vi har i Drupal 7. Dvs att inventera den internationella marknaden, att undersöka om det finns system vi kan använda som rör tävlingsarrangemang inom andra idrotter och att hålla ett öga på BT och eventuellt påverka deras prioriteringar med deras vidareutveckling tillsammans med TB. Roger är sammankallande och i gruppen ingår för närvarande också Pierre, Bo och Johan.

Vid pennan
Rickard